Skip to main content

MoMy AB

Bakom MoMy AB hittar du oss Monica Carlström och My Fröberg, två personer med stor kunskap och erfarenhet från byggbranschen.

Monica är utbildad civilingenjör i byggnadsteknik och varit i branschen sedan 2004, bland annat som arbetsledare, platschef, arbetschef, samt projektledare. My är högskoleingenjör med inriktning mot husbyggnad och har varit i branschen sedan 2009, bland annat med roller som arbetsledare, platschef, projektchef, projekteringsledare samt projektledare.

Ett gemensamt synsätt

2011 korsades våra vägar i byggbranschen och vi insåg att vi hade en gemensam syn på hur vi vill driva projekt. Våra värderingar var de samma och för oss båda är respekten för kunden, dennes mål och budget otroligt viktigt.

Vårt sätt att vara och arbeta är också lika. Vi är ödmjuka, men också raka och ärliga. Vi har höga ambitioner och ett stort engagemang för våra uppgifter.

Gemensamt bolag sedan 2018

Därför bestämde vi oss att tillsammans starta eget där vårt arbetssätt och engagemang får styra och ta större plats. Du hittar oss i Mälardalen, men vi kan finnas ute på projekt varsomhelst i hela Sverige.

Vi är stolta över att deltagit vid byggnationen av bland annat höghus, bilhallar, transformatorstationer, datacenter, vårdboenden, hotell och tunnelbanestationer med mera.

Vi vill gärna bli en del av ditt nästa spännande byggprojekt och bidra med vår samlade kompetens för att förverkliga det.

Våra bolag

MoMy Management AB

Tjänster inom bygg, anläggning och infrastruktur – MoMy Management AB är ett företag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom bygg, anläggning och infrastruktur. Vi är experter på att planera, styra, övervaka och utföra ett brett spektrum av projekt. Vi har en samlad mångårig erfarenhet av att driva och arbeta i projekt. Vi arbetar nära våra kunder med stort engagemang och kan erbjuda flertalet olika roller som passar just det specifika uppdraget och kundens behov.

Gå till hemsida

Sinzero AB

Projektstyrning via Construction management – Metoden går ut på att kunden äger sitt projekt fullt ut. Projektet drivs från start till mål genom att kund stärker upp sin organisation med rätt kompetens för genomförandet. Projektet bedrivs i delprojekt där entreprenör, projektörer m.fl. handlas upp och styrs direkt av kund med hjälp av den tillsatta projektorganisationen. Construction management är ett sätt att kunna utföra projekt i egen regi med full insyn, flexibilitet och där man tar hjälp av en part med rätt kompetens och utan egna intressen.

Gå till hemsida